Intro

Onze planeet warmt op, het klimaat verandert. Maar hoe warm het precies wordt, en hoe snel het klimaat zal veranderen hangt af van slechts één factor: de mens en haar vermogen om op korte termijn minder broeikasgassen uit te stoten.

We weten dit al sinds 1990, en hebben actie ondernomen: niet genoeg, en ook niet snel genoeg. Maar het is wel een begin.

Wat zijn de huidige klimaatdoelstellingen? Hoe worden ze door de wetenschap ondersteund? Met de Klimaatlijn geeft De Vrijdaggroep inzicht in de IPCC klimaatrapporten en de klimaatakkoorden op internationaal, Europees, Belgisch en regionaal niveau.

Nu ook U het weet, is het tijd voor actie!