• 1995 | COP 1 - Berlin

    inhoud

    De meeste "Parties" zijn het erover eens dat de verplichtingen van de ontwikkelde landen niet volstaan om de UNFCCC-doelstelling te halen en beginnen een onderhandelingsproces dat in 1997 zal resulteren in het Kyoto Protocol.