• 2008 | The 2020 European Climate & Energy Package

  inhoud

  Het "2020 Climate and Energy Package" valt onder het Kyoto Protocol en anticipeert op de 2de verbintenisperiode van het Kyoto Protocol (2013-2020), beter gekend als het Doha-Amendement. Het omvat de Europese doelstellingen voor de periode 2013-2020

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -20%
  tegen 2020 tov. referentiejaar 1990

  waarvan

  -21%
  tegen 2020 tov. referentiejaar 2005
  -10%
  tegen 2020 tov. referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  20%
  tegen 2020

  Energie-efficiëntie

  20%
  tegen 2030 tegenover referentiejaar 2005
 • 2008 | The 2020 European Climate & Energy Package

  Als lidstaat van de EU heeft ook België doelstellingen gekregen die binnen het "2020 Climate & Energy Package" gerealiseerd worden:

   

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -15%
  tegen 2020 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  13%
  goed voor 4,224 miljoen ton olie-equivalenten

 • 2008 | The 2020 European Climate & Energy Package

  2018 | Samenwerkingsakkoord

  Om aan de reductiedoelstelling van 15% tegen 2020 tov referentiejaar 2005 te voldoen heeft België 9 jaar onderhandeld over de lastenverdeling. Samenwerkingsakkoord dat volgende verdeling voorstelde:

  Doelstellingen


  FEDERAAL

  Broeikasgasemissies

  -
  tegen 2020 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  17%
  0,718 Mtoe

  VLAANDEREN

  Broeikasgasemissies

  -15,7%
  tegen 2020 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  51,04%
  2,156 Mtoe

  BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

  Broeikasgasemissies

  -8,8%
  tegen 2020 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  17,30%
  0,073 Mtoe

  WALLONIË

  Broeikasgasemissies

  -14,7%
  tegen 2020 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  30,20%
  1,277 Mtoe

 • 2008 | The 2020 European Climate & Energy Package

  weetje

  België onderhandelde 9jaar over de lastenverdeling tussen de regio's, en kwam in 2018 pas tot een verdeling. Zowel het federale niveau als de gewesten hadden dus nog 2 jaar om hun doelstellingen te realiseren, een onderneming die faalde.

  Merk op dat België pas een akkoord had over haar regionale lastenverdeling (Samenwerkingsakkoord 2018) op het ogenblik dat Europa al aan het "2030 Climate and Energy Framework" aan het schrijven was, en de draft van de Europese Green Deal allicht al opgemaakt werd.

  De Duitstalige Gemeenschap zal in 2018 een eigen Energie-en Klimaatplan opstellen waarin het een deel van de Waalse doelstellingen realiseert (zie 2018).