• 2014 | IPCC AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014

  inhoud

  Het rapport concludeert dat wetenschappers 95% zeker zijn dat de mens extra opwarming veroorzaakt. Het rapporteert dat de oceanen, het land en de atmosfeer warmer worden, sneeuw en ijs smelt en dat de zeespiegel stijgt.

  Ook stelt het rapport dat een waarschijnlijke kans om de opwarming tot 2°C te beperken, betekent dat de broeikasgasemissies tegen 2050 met 40-70% moet worden teruggedrongen en dat de onverminderde verbranding van fossiele brandstoffen tegen 2100 bijna volledig moet zijn stopgezet.

  Het legt met andere woorden de basis voor het Akkoord van Parijs (2015).

 • 2014 | IPCC AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014

  weetje

  Waar de IPCC rapporten in 1995 nog suggereerden dat er een waarneembare menselijke invloed is op het klimaat, onderlijnt de wetenschap met dit rapport in 2014 dat het meer dan duidelijk is dat menselijke activiteiten invloed hebben.