• 2021 | IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis

  Inhoud

  De opwarming van de aarde zal in alle emissiescenario's tegen het begin van de jaren 2030 1,5°C bereiken, zelfs in de zwaarste scenario's met sterke emissie reducties.

  De beperking van de opwarming tot bijna 1,5°C of zelfs 2°C ligt buiten bereik, tenzij de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk, snel en op grote schaal wordt verminderd.

  Het best denkbare scenario dat de opwarming stabiliseert op 1,5°C vereist een emissiereductie tot "netto nul" tegen 2050.

 • 2021 | IPCC AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis

  weetje

  Het KNMI berekende dat de opwarming in Nederland en België sneller gaat: het is bij ons al ruim 2 graden warmer dan voor 1900. De opwarming gaat overigens overal boven land sneller. De lucht boven de oceanen is gemiddeld 0,9°C warmer dan voor 1900. Boven land is dat 1,6°C.

  Veel van de gevolgen van klimaatverandering, zoals de voortdurende stijging van het zeeniveau, zijn trage processen, onomkeerbaar over een periode van honderden tot duizenden jaren.