• 1990 | IPCC FAR Climate Change: Synthesis

    inhoud

    Het rapport erkent dat menselijke activiteiten de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer aanzienlijk verhogen, waardoor het broeikaseffect toeneemt en het aardoppervlak gemiddeld extra opwarmt. Cijfermatig doet het nog geen uitspraken over doelstellingen, maar onderlijnt het wel het belang van klimaatverandering als een uitdaging met wereldwijde gevolgen. Het benadrukt dat internationale samenwerking broodnodig is, en legt daarmee de basis voor het UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).