• 2018 | IPCC Special Report: Global Warming of 1,5°C

  inhoud

  Het rapport kwam tot stand op verzoek van de "Parties", de landen die het Klimaatverdrag ondertekenden.

  Dit rapport licht toe wat de gevolgen zijn van een opwarming van de aarde met 1,5°C, en welke doelstellingen er op korte en lange termijn gesteld moeten worden om de opwarming van 1,5°C niet te overschrijden.

  Aan het huidige emissie-tempo zal de gemiddelde opwarming van de aarde tussen 2030 en 2052 waarschijnlijk 1,5°C bereiken.

  Om de opwarming tot 1,5°C te beperken met "geen of beperkte overschrijding", moeten de netto emissies wereldwijd tegen 2030 met ongeveer 45% dalen ten opzichte van de niveaus van 2010 en tegen 2050 "netto nul" bereiken.

  Gezien de NDC's die in de Overeenkomst van Parijs (2015) zijn overeengekomen, zal de opwarming van de aarde naar verwachting meer dan 1,5°C bedragen, zelfs als na 2030 zeer ambitieuze mitigatiemaatregelen worden genomen.

 • 2018 | IPCC Special Report: Global Warming of 1,5°C

  weetje

  Een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C in plaats van 2°C zou de gevolgen voor ecosystemen, de menselijke gezondheid en het welzijn milderen.

  Een temperatuurstijging van 2 °C zou leiden tot een verergering van extreme weersomstandigheden, een stijging van de zeespiegel en een afname van het Noordpoolijs, koraalverbleking en een verlies van ecosystemen, naast een hele reeks andere gevolgen.

  Het rapport start met een quote van Antoine de Saint Exupéry (Citadelle, 1948): "Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible." Dit betekent zoveel als:

  "Wat de toekomst betreft, gaat het er niet om die te voorspellen, maar om die mogelijk te maken."