• 2014 | Klimaatdecreet Wallonië

  inhoud

  Wallonië maakt een ambitieus klimaatderecreet op dat tot op heden geldig is en waarin juridisch bindende streefcijfers voor broeikasgasemissiereductie zijn opgenomen.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -30%
  Tegen 2020 tov referentiejaar 1990
  -80% tot -95%
  Tegen 2050 tov referentiejaar 1990