• 2019 | Klimaatplan Duitstalige Gemeenschap

  inhoud

  De Duitstalige Gemeenschap stelt haar eigen klimaatplan op en legt in die zin haar eigen reductiedoelstellingen vast.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -50%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2006