• 2021 | Klimaatbeschikking Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  inhoud

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt een beschikking uit 2013 om er streefcijfers voor de vermindering van broeikasgasemissies in op te nemen en zo een juridisch bindende klimaatbeschikking tot stand te brengen.

   

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -40%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005
  -67 %
  tegen 2040 tov referentiejaar 2005
  -90%
  tegen 2050 (klimaatneutraal)