• 2013 | Koninklijk besluit over duurzame ontwikkeling

    inhoud

    Een maatschappij die haar leefmilieu beschermt: "In 2050 zal de doelstelling van een gezond leefmilieu bereikt zijn. Het zal de nodige maatregelen genomen hebben om de milieu-impact veroorzaakt door menselijke activiteiten te voorkomen, of indien niet, bij te sturen: de totale opwarming zal beperkt zijn en blijft beperkt tot 1,5 tot 2 °C op lange termijn."

    De Belgische emissies van broeikasgassen zullen in 2050 in eigen land met minstens 80 tot 95 % gedaald zijn ten opzichte van hun niveau in 1990.