• 1995 | Oprichting Coördinatiecomite Internationaal Milieubeleid CCIM

    inhoud

    In België vallen milieu- en klimaatgerelateerde onderwerpen grotendeels onder de bevoegdheid van de gewestregeringen. Over internationale initiatieven inzake klimaatverandering wordt echter meestal op federaal niveau onderhandeld. Naar aanleiding van het toenemend aantal internationale discussies, onderhandelingen en akkoorden over klimaatverandering, besloten de Belgische regionale en federale regeringen in 1995 overeenstemming te bereiken over de wijze waarop binnen België kan worden samengewerkt op het gebied van internationale maatregelen tegen klimaatverandering. Hieruit is het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) ontstaan.

    Het CCIM heeft als voornaamste taak Belgische standpunten voor te bereiden voor internationale onderhandelingen over acties tegen klimaatverandering.