• 1988 | Oprichting Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC

    inhoud

    Het IPPC is opgericht vanuit het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en heeft als doel uitgebreid te rapporteren over (de gevolgen van) klimaatverandering. Ook moet ze mogelijke mitigatie en adaptatie strategieën fomuleren. De rapporten vormen de wetenschappelijke basis van de internationale akkoorden. Het zijn de meest uitgebreide, wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering wereldwijd.

  • 1988 | Oprichting Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC

    weetje

    Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar biedt een overzicht van alle peer-reviewed wetenschappelijke publicaties over klimaatverandering. Het panel vat die onderzoeken niet alleen samen, maar analyseert ze ook. Zo presenteert het in de rapporten niet alleen ‘key findings’ (kerncijfers en andere bevindingen) maar ook de mate van zekerheid voor elk van de deelonderwerpen.