• 2021 | The European Green Deal: de Europese Klimaatwet en het Fit for 55 pakket

  inhoud

  De Europese Klimaatwet is bindend, en maakt deel uit van de Green Deal. De EU Klimaatwet valt onder het Akkoord van Parijs (2015) en omvat de hernieuwde Europese reductiedoelstellingen voor de periode 2021-2050.

  Doelstellingen


  THE EUROPEAN GREEN DEAL

  Broeikasgasemissies

  -80 tot -95%
  tegen 2050 tov referentiejaar 1990

  Emissiereductie

  -55%
  tegen 2030 tov referentiejaar 1990

  FIT FOR 55

  -61%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005
  -40%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  40%
  tegen 2030

  Energie-efficiëntie

  36% tot 39%
  tegen 2030

  Fit for 55 pakket
 • 2020 | The European Green Deal: de Europese Klimaatwet en het Fit for 55 pakket

  Voor België houden de Klimaatwet en het Fit for 55 pakket volgende doelstellingen in:

  Doelstellingen


  THE EUROPEAN GREEN DEAL - KLIMAATWET

  Broeikasgasemissies

  -80% tot -95%
  tegen 2050 tov referentiejaar 1990

  FIT FOR 55

  Broeikasgasemissies

  -47%
  tegen 2030 tov referentiejaar 2005

  Hernieuwbare energie

  40%
  tegen 2030

  Energie-efficiëntie

  in onder-handeling
 • 2020 | The European Green Deal: de Europese Klimaatwet en het Fit for 55 pakket

  weetje

  Merk op dat milieu-ngo's zoals het Climate Action Network Europe stellen dat we tegen 2030 een emissiereductie van -65% moeten bereiken om de opwarming ruim onder 2°C te houden. Dus met zijn -55% reductiedoelstelling is zelfs de Green Deal, die als klimaatambitieus wordt gezien, niet voldoende.

  De Europese Green Deal met haar voorstel tot Belgische doelstellingen werd tot op heden nog niet doorvertaald naar regionale doelstellingen. Het voorstel voor de nationale verdeling van de reducties (ESR- effort sharing regulation) is nog niet goedgekeurd.

  Merk op dat we in 2021 leven, en dat we in 2030 doelstellingen gehaald moeten hebben, waarvan er politiek nog niet besloten is welke doelstelling dit is.