Onze planeet warmt op, het klimaat verandert.

Het beperken van de klimaatverandering is een enorme uitdaging op wereldschaal.

Al meer dan 30 jaar organiseren wij ons op internationaal, Europees en nationaal niveau, met als resultaat dat er langzaam een kader voor klimaatbeleid aan het ontstaan is.

Dit beleidskader is ontoereikend. Maar inzicht in haar ontwikkeling is essentieel om het te verbeteren.

Wat zijn de huidige klimaatdoelstellingen? Welke rol heeft de wetenschap gespeeld? Hoe organiseert België zich om haar doelstellingen te bereiken?

Met de Klimaatlijn biedt De Vrijdaggroep een overzicht van de geschiedenis van het Belgische klimaatbeleid.

1988

Wetenschappers beseffen dat klimaatverandering een mondiaal probleem is dat internationale samenwerking vereist. Er worden internationale instanties opgericht om wetenschappelijk bewijsmateriaal te beoordelen en politieke onderhandelingen te sturen.

1990

  Referentiejaar voor internationale doelstellingen

1991

1992

IPCC FAR Climate Change: The IPCC 1990 and 1992 Assessments

1993

1994

IPCC FAR: IPCC Technical Guidelines for Assesing Climate Change Impacts and Adaptations

1994

IPCC FAR: Climate Change 1994: Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emisison Scenarios

1995

1996

COP 2

Geneve

1997

IPCC FAR: The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerability

Kyoto is een keerpunt: voor het eerst besluiten 37 landen samen te werken om hun uitstoot te verminderen. Uiteindelijk zullen 197 landen zich aansluiten, maar de vooruitgang verloopt traag en verschilt van land tot land.

1998

COP 4

Buenos Aires

1999

COP 5

Bonn

1999

IPCC FAR: Aviation and the Global Atmosphere

2000

2000

IPCC FAR: Emissions Scenarios

2000

IPCC FAR: Methodological and Technical Issues in Technology Transfer

2000

IPCC FAR: Land Use, Land-Use Change, and Forestry

2000

COP 6

Den haag

2001

COP 7

Marrakech

2002

COP 8

New Delhi

2003

COP 9

Milan

2004

COP 10

Buenos Aires

2005

  Referentiejaar voor Europese en Belgische emissiereductie-doelstellingen richting 2030

2005

IPCC FAR: Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System

2005

COP 11

Montreal

2006

COP 12

Nairobi

2007

COP 13

Bali

2008

COP 14

Poznan

2008

Kyoto Verbintenisperiode I: 2008-2012

Realisatie van de globale emissiedoelstelling van -5% tegen 2012

2011

IPCC FAR: Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation

2012

IPCC FAR: Managing the Risks of Extreme Events and Disaster to Advance Climate Change Adaptation

2013

COP 19

Warsaw

2014

COP 20

Lima

2015

Tot nu toe concentreerden de landen zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het akkoord van Parijs is een mentaliteitswijziging: de landen komen overeen om de opwarming van de aarde onder 2°C, max 1,5°C,  te houden.

2016

COP 22

Marrakech

2017

COP 23

Bonn

2018

COP 24

Katowice

2019

IPCC Special Report: Climate Change and Land

2019

IPCC Special Report: The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

2019

COP 25

Madrid

2020

De nadruk ligt op actie. De landen stellen nationale energie- en klimaatplannen op om het Akkoord van Parijs te halen en de internationale samenwerking te versterken.

2021

IPCC AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

België moet tegen 2050 klimaatneutraal worden.

Hoe moeten we ons organiseren om dit te bereiken?
Lees onze aanbevelingen!