• 2009 | Akkoord van Kopenhagen - COP 15 - Kopenhagen

    inhoud

    Het Akkoord erkent dat "de wetenschappelijke opvatting dat de stijging van de globale temperatuur onder de 2°C moet blijven" om gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem te voorkomen. Daarvoor is er een drastische vermindering van de wereldwijde uitstoot vereist (IPCC AR4). Het akkoord is geen UN akkoord, maar werd wel ondertekend door 140 UNFCC landen

    Er wordt tevens verzocht na te gaan of de huidige doelstellingen moeten worden aangescherpt om de UNFCCC-doelstelling te halen, en meer bepaald te kijken naar een toename met 1,5°C.