• 2011 | COP 17 - Durban

    inhoud

    Er heerst bezorgdheid over de grote kloof tussen nationale reductiedoelstellingen voor 2020 en wat er wereldwijd nodig is om de opwarming van de aarde onder 2°C, maximaal 1,5°C te houden

  • 2011 | COP 17 - Durban

    weetje

    De EU-Commissie verklaarde dat België niet op schema ligt om de 2020-doelstellingen te halen (15% ten opzichte van 2005) en dat het nationale emissiereductieplan geen kwantitatieve beoordeling bevat van de bestaande of voorgestelde initiatieven om de 2020-doelstellingen te halen