• 2012 | Doha-Amendement: Kyoto Verbintenisperiode ll 2013-2020 - COP 18 - Doha

  inhoud

  Het Amendement doet een update van de reductiedoelstelling uit haar eerste verbintenisperiode 2008-2012.

  In plaats van 5% zal er nu wereldwijd een emissiereductie van -18% gerealiseerd worden tegen 2020, dit tegenover referentiejaar 1990.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -18%
  Tegen 2020 tov referentiejaar 1990
 • 2012 | Doha-Amendement: Kyoto Verbintenisperiode ll 2013-2020 - COP 18 - Doha

  weetje

  Merk op dat Europa op dit ogenblik stevig pioniert. Met haar "2020 European Climate and Energy Package" en bijhorende 20/20/20 doelstellingen die reeds in 2008 geformuleerd werden loopt het ver voor op Doha.

  Het Doha-amendement is in werking getreden op 31 december 2020, de dag waarop het afliep omdat onvoldoende staten het amendement hebben ondertekend, waardoor het niet in werking kon treden. Voor validatie zijn er 144 Parties nodig. Officieel is het Amendement dus maar 1 dag geldig geweest.

  Belgie ondertekent het Amendement pas in 2017.