• 2007 | IPCC AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report

    Inhoud

    De opwarming van de aarde is nu wetenschappelijk een feit. Om die opwarming tot maximaal 2°- 2,4°C te beperken, moeten de broeikasgasemissies van de in Annex-I landen van het UNFCCC (1992) tegen 2020 met 25 tot 40% zijn gedaald ten opzichte van 1990.

    De temperatuurstijging kan redelijkerwijs alleen tot 2°C worden beperkt als de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zich stabiliseert op een maximum van ongeveer 450ppm CO2eq.

    Dit rapport dringt aan op het vaststellen van een langetermijndoelstelling met betrekking tot de opwarming van de aarde.

    Het vormt de basis voor het Akkoord van Kopenhagen (2009) waarin wordt gesteld dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2°C, gelet op de huidige wetenschappelijke gegevens.