• 2019 | Nationaal Energie- en Klimaatplan

  België

  Als lidstaad van Europa moet België ook voldoen aan het "2030 Climate & Energy Framework" dat een antwoord wil geven op het Akkoord van Parijs, en is het dus verplicht een Nationaal Energie- en Klimaatplan op te stellen.

  Om zowel de vraag te beantwoorden hoe de doelstellingen moeten worden bereikt als de vraag naar de reductiedoelstellingen zelf, stelde België een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 op.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -35%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005

 • 2019 | Nationaal Energie- en Klimaatplan

  Gewestelijk

  Hierin tonen de gewesten hoe ze samen aan de doelstelling van 35% tegen 2030 tov referentiejaar 2005 zullen voldoen.

  Het plan omvat de reductiedoelstellingen per regio tegen 2030 tov referentiejaar 2005.

   

  Doelstellingen


  Vlaanderen

  Broeikasgasemissies

  -35%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Broeikasgasemissies

  -40%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005

  Wallonië

  Broeikasgasemissies

  -37,5%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005
 • 2019 |Nationaal Energie- en Klimaatplan

  weetje

  Het Nationale Energie en Klimaat Plan (NEKP) werd goedgekeurd onder een regering in lopende zaken, wat vragen kan oproepen over de democratische legitimiteit van dit plan.

  Het plan werd door Europa beoordeeld als onsamenhangend en niet-toereikend. Ook uit de becijfering van de CO2-equivalenten (de emissies) bleek dat het plan ontoereikend was om de doelstellingen te halen. Waar er 35% reductie verwacht werd, is er maar 32,5% begroot.

  Ondanks een gemeenschappelijke monitoring methodologie die in het Nationaal Energie en Klimaatplan is vastgesteld, communiceren de regio's verschillend over de monitoring van hun regionale emissies. Het Nationaal Energie en Klimaatplan is dus een bonte verzameling van metingen.

  Het is belangrijk erop te wijzen dat de PNEC niet juridisch bindend is.