• 2002 | Oprichting Nationale klimaatcommissie

  inhoud

  Klimaatmitigatie is grotendeels een gewestelijke bevoegdheid, waarover op federaal niveau wordt onderhandeld.

  In 2002 werd bij een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Nationale Klimaatcommissie opgericht, om te voldoen aan het UNFCCC en het Protocol van Kyoto, die bepalen dat alle landen een nationaal klimaatplan moeten hebben, dit moeten uitvoeren en hun nettobroeikasgasemissies moeten rapporteren.

 • 2002 | Oprichting Nationale klimaatcommissie

  Het Samenwerkingsakkoord is opgesteld door:

  De federale Staat, vertegenwoordigd door de Minister bevoegd voor Mobiliteit en Vervoer, de Minister bevoegd voor Leefmilieu en de Staatssecretaris bevoegd voor Energie;

  Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van haar Minister-President, de Vlaamse Minister bevoegd voor Leefmilieu en de Vlaamse Minister bevoegd voor Energie;

  Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van haar Minister-President, de Waalse Minister bevoegd voor Leefmilieu en de Waalse Minister bevoegd voor Energie;

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de persoon van haar Minister President, de Brusselse Minister bevoegd voor Leefmilieu, de Brusselse Minister bevoegd voor Energie en de Brusselse Staatssecretaris belast met Energie.

 • 2002 | Oprichting Nationale klimaatcommissie

  beleid

  De Nationale Klimaatcommissie is verantwoordelijk voor het klimaatbeheer in België. Haar 2 voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

  Het rapporteren aan de UNFCC en de EU over de Belgische uitstoot van broeikasgassen (Broeikasgasinventarissen). Daartoe verzamelt de Nationale Klimaatcommissie broeikasgasgegevens van elk gewest (en aanvullende gegevens van de federale overheid) en combineert die om de nationale rapporten op te stellen.

  Het ondersteunen van de verschillende regeringen (federaal en regionaal) bij het opstellen van het Nationaal Klimaatplan, samen met de Uitgebreide Interministeriële Conferentie. Het Plan wordt vervolgens goedgekeurd door de verschillende regeringen, elk op basis van hun bevoegdheden.

 • 2002 | Oprichting Nationale klimaatcommissie

  weetje

  Het secretariaat van de Nationale Klimaatcommissie wordt verzorgd door de Celllule Interrégionale de l'Environnement (IRCEL-CELINE). Dit betekent ook dat IRCEL-CELINE de instantie is die de broeikasgasinventarissen van de gewesten verzamelt en samenvoegt tot een Belgische inventaris die aan het UNFCCC en de EU gerapporteerd wordt. (Art. 21 van het Samenwerkingsakkoord).

  De Belgische gewesten beschikken momenteel niet over een geharmoniseerd boekhoudsysteem om de broeikasgasemissies te meten en te registreren. De Nationale Klimaatcommissie heeft ook de opdracht om, waar mogelijk, te proberen die methodologieën te harmoniseren (Hfdst. II, Art. 9), iets wat tot op heden niet gebeurd is (zie 2019 Regeerakkoorden).