• 2015 | The Paris Agreement - COP 21 - Parijs

  inhoud

  Dit tweede historisch akkoord volgt het Kyoto Protocol op en stelt dat de globale opwarming ruim onder 2°C, met maximaal 1,5°C moet blijven.

  Het stelt ook dat politieke akkoorden zich zullen baseren op wetenschappelijke inzichten om die doelstelling te behalen. Omdat die inzichten concreter worden doorheen de tijd, maakt elk land 5-jaarlijks energie-en klimaatplannen die hun "nationaal bepaalde bijdrage" (NDC, in % emissie reductie) realiseren. Zo kunnen doelstellingen bijsteld worden.

  Het akkoord is naar internationaal recht wettelijk bindend, maar niet afdwingbaar.

 • 2015 | The Paris Agreement - COP 21 - Parijs

  2014 & 2021

  Europees is het Akkoord van Parijs omgezet in

  1. Het "2030 European Climate & Energy Framework" (2014) en vervolgens bijgesteld in,
  2. de "European Green Deal" (2021) met de eerste Europese Klimaatwet.

  Zowel het 2030 Framework als de Green Deal houden doelstellingen voor België in (zie 2021).

 • 2015 | The Paris Agreement - COP 21 - Parijs

  beleid

  Met de Overeenkomst van Parijs hebben de landen een "Enhanced Transparency Framework" ingesteld om de voortgang van de maatregelen tegen klimaatverandering beter te kunnen volgen en begrijpen.

  Het Akkoord van Parijs stelt dat alle "Parties" 5 jarige Nationale Klimaatplannen moeten opmaken. In deze plannen moeten landen aangeven hoe ze hun doelstellingen zullen realiseren, en moeten ze ook rapporteren over hun jaarlijkse broeikasgasemissies, via broeikasgasinventarissen.

  Ook geeft het Akkoord van Parijs details details over hoe deze broeikasgasinventarissen moeten worden opgesteld.

 • 2015 | The Paris Agreement - COP 21 - Parijs

  weetje

  Anders dan het Kyoto Protocol, duidt het Akkoord van Parijs geen doelstellingen per land aan om de temperatuurstijging op max 1,5°C te houden. Wel wijst het Akkoord expliciet op de nood aan wetenschappelijke inzichten en acutalisatie van (inter)nationale emissiedoelstellingen die daarop volgen.

  In België, de "Klimaatzaak" tegen de gewesten en de federale overheid gaat van start.

  Merk op dat de URGENDA, de klimaatzaak in Nederland, als uitkomst had dat de nationale doelstelling van Nederland niet voldoen. De rechter besliste daar dat Nederland het Akkoord van Parijs moet volgen, waarin expliciet staat dat de nationale reducties afgeleid zullen worden uit wetenschappelijke inzichten. Nederland is dus verplicht om haar reductiedoelstellingen te baseren op de wetenschap en niet op de politieke onderhandeling. Bijgevolg is Nederland ook het eerste land dat een ambitieus klimaatbeleid uitzet.