• 2014 | The 2030 Climate & Energy Framework

  inhoud

  Het "2030 Climate and Energy Framework" loopt in tijd 1 jaar voor op het Akkoord van Parijs (2015). Het omvat de Europese reductiedoelstellingen voor de periode 2021-2030.

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -40%
  Tegen 2030 tov. referentiejaar 1990

  Hernieuwbare energie

  32%
  Tegen 2030 tov 1990

  Energie-efficiëntie

  32,5%
  Tegen 2030 tov 1990
 • 2014 | The 2030 Climate & Energy Framework

  2019 | Nationaal Energie- en Klimaatplan

  Als lidstaad van Europa moet België ook voldoen aan het "2030 Climate & Energy Framework" dat het Akkoord van Parijs vertolkt, en is het dus verplicht een Nationaal Energie- en Klimaatplan op te stellen (zie 2019).

  Doelstellingen


  Broeikasgasemissies

  -35%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005
 • 2014 | The 2030 Climate & Energy Framework

  2019 | Nationaal Energie- en Klimaatplan

  Om aan zowel het beheer van de doelstellingen als de reductiedoelstelling zelf te voldoen, stelde België een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (zie 2019) op.

  Hierin tonen de gewesten hoe ze samen aan de doelstelling van 35% tegen 2030 tov referentiejaar 2005 zullen voldoen.

  Het plan omvat de reductiedoelstellingen per regio tegen 2030 tov referentiejaar 2005.

  Doelstellingen


  VLAANDEREN

  Broeikasgasemissies

  -
  Geen doelstellingen

  BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

  Broeikasgasemissies

  -40%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005

  WALLONIË

  Broeikasgasemissies

  -37,5%
  Tegen 2030 tov referentiejaar 2005
 • 2014 | The 2030 Climate & Energy Framework

  beheer

  Als onderdeel van haar 2030-kader voor klimaat en energie heeft de EU haar eigen rapportage- en monitoringmechanismen ontwikkeld (onder de Regulation on the Governance of the Energy Union), en die zijn geharmoniseerd met de rapportagecycli van het Akkoord van Parijs.

  Naast hun nationale energie- en klimaatplannen voor de periode 2021-2030 moeten de EU-lidstaten ook langetermijnstrategieën ontwikkelen die vooruitkijken naar 2050 (die in 2022 moeten worden afgerond, dit is in overeenstemming met het Akkoord van Parijs) en om de twee jaar voortgangsverslagen opstellen.

  De EU-lidstaten zenden niet alleen jaarlijks hun BKG-inventarissen naar het UNFCCC, maar ook naar het EU GHG Monitoring Mechanism, met gebruikmaking van dezelfde methodologie en hetzelfde kader.

 • 2014 | The 2030 Climate & Energy Framework

  weetje

  Het "2030 European Climate & Energy Framework" bleek niet toereikend om het Akkoord van Parijs te halen, en werd daarom vertaald naar de Europese Green Deal, die naar Europese klimaatneutraliteit in 2050 werkt (zie 2021).